Klubová výstava KCHMPP Mladá Boleslav

23.09.2012 00:00

Mezitřída V1, CAC, Klubový vítěz